วิธีการชำระเงิน

    เมื่อลูกค้ายืนยันการซื้อ ทางร้านจะแจ้งเลขที่บัญชี ให้ลูกค้าทำการโอน เพื่อชำระค่าสินค้า

** สิ่งสำคัญ **

    เมื่อลูกค้าได้ทำการโอนเงินค่าสินค้าแล้ว กรุณารีบแจ้งยืนยันการโอน ที่ 074-246891, 074-234762 เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบครับ